Bộ Cảm Biến Nhiệt

Giá: liên hệ

Bộ cảm biến nhiệt, rơ le nhiệt… được sử dụng trong điều chỉnh nhiệt và cảm biến nhiệt nồi phở điện. Các sản phẩm nồi nấu phở điện đôi khi bị hư bộ phận này, anh chị cần thay thế thì có thế liên hệ và tự làm được. Role cảm biến nhiệt được làm có độ nhiệt max 110, đế sứ và cầu vòng nhiệt loại tốt.