Xem tất cả 4 kết quả

Cửa nhôm kính hay thi công cửa nhôm kính rất phổ biến hiện nay. Cửa nhôm kính hiện diện từ các quầy thuốc tây, tạp hóa, văn phòng, nhà ở, và các lĩnh vực khác. Cửa nhôm kính thường được thiết kế cho cửa chính và cửa sổ, một số hệ cửa nhôm kính phổ biến như sau:

  • Cửa Nhôm Kính Hệ Quay
  • Cửa Nhôm Kính Hệ Lùa
  • Cửa Nhôm Kính Xếp Trượt
  • Cửa Nhôm Kính Trượt Quay