Xem tất cả 5 kết quả

Lan can kính cường lực rất phổ biến hiện nay, có mặt tại hầu hết các công trình xây dựng hiện đại và nhà phố. Thi công lan can kính cường lực có giá thành khác nhua dựa theo đặc điểm của từng đối tượng và kiểu cách thi công. Một số loại lan can kính cường lực phổ biến hiện nay: 

  • Lan Can Kính Cường Lực Âm Sàn
  • Lan Can Kính Cường Lực Sử Dụng PAD
  • Lan Can Kính Cường Lực Chân Trụ
  • Lan Can Kính Cường Lực Tay Vịn
  • Lan Can Kính Cường Lực Không Tay Vịn